Chcete si zpočítat Vaše riziko smrti na kardiovaskulární onemocnění? Není nic jednoduššího než použít tzv. SCORE tabulku. Jedná se o pomocnou vyšetřovací metodu k vyhodnocení rizikovosti jednotlivých pacientů. Tabulky vypadají na první pohled složitě, ale ve skutečnosti je jejich použití velice jednoduché.

 

Tabulky jsou vytvořeny tak, aby odpověděly na otázku - Jaké je riziko, že do příštích deseti let zemřu na kardiovaskulární onemocnění? Odpovědí na tuto otázku, je konkrétní číslo v tabulce, které udává procentuální riziko.

 

Jak zjistíte, které číslo je to Vaše? Je to velmi jednoduché, jste-li seznámeni se svým zdravotním stavem. Musíte znát tyto proměnné:

1. Váš věk - snadné

2. Vaše pohlaví - snadné

3. Kouření / nekouření cigaret - snadné

4. Hladina cholesterolu - zjistí se z krevních náběrů

5. Krevní tlak (pro tabulku je důležitý systolický tlak, tj. ta vyšší z obou hodnot) - změří se tlakoměrem

 

Všechny tyto hodnoty se vzájemně protnou v jednom z malých čtverečků. Číslo v tomto čtverečku ukazuje procentuální šanci, že do deseti let zemřete na kardiovaskulární onemocnění. Barva podtrhuje riziko - zelená je nízké, tmavě červená je velmi vysoké. Dva příklady si uvedeme pod obrázkem.

 

1. Žena, nekuřačka, 50 let věku, průměrný tlak 140/70, hladina cholesterolu 5 mmol/l - Žena nekuřačka představuje sloupec nejvíce vlevo, věk 50 let odpovídá druhému velkému čtverci odzdola. Tlak tlak 140 a cholesterol 4 se v tomto velkém čtverci  protnou v červeném políčku s nápisem 1. To znamená, že riziko úmrtí této ženy na kardiovaskulární onemocnění do 10 let je pouhé 1%.

 

2. Žena, kuřačka, 50 let věku, průměrný tlak 180/100, hladina cholesterolu je 8 mmol/l - Žena kuřačka představuje druhý sloupec zleva, věk určí druhý velký čtverec odzdola, tlak 180 a cholesterol 8 se v tomto velkém čtverci  protnou v červeném políčku s nápisem 6. Tato žena má 6% šanci, že v příštích 10 letech zemře na kardiovaskulární onemocnění.

 

Závěr: Tyto dvě ženy jsem záměrně navrhl tak, aby se lišily jen v ovlivnitelných faktorech. První žena je nekuřačka, má uspokojivý cholesterol i krevní tlak. Druhá žena je její pravý opak a její riziko smrti na kardiovaskulární nemoc je 6x vyšší. Podaří-li se nám snížit její tlak a cholesterol (pomocí léků) a přestane-li tato žena kouřit, její riziko smrti poklesne 6x.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů