Protržení dělohy je život ohrožující stav, který se může vzácně objevit jako nebezpečná komplikace porodu. Jak jistě všichni víme, dělohy je dutý orgán lokalizovaný u žen v oblasti pánve, který v těhotenství umožňuje vývoj plodu.
 
Příčiny
K roztržení dělohy může dojít na konci těhotenství a během přirozeného porodu, kdy jsou na dělohu kladeny zvýšené tlakové nároky. Za normálních okolností zdravá děložní svalovina toto přetížení zvládá, a proto musí být přítomny i další rizikové faktory. Riziko protržení je vyšší u žen, které v minulosti rodily císařským řezem, a u žen, které prodělaly některé jiné operační zákroky na děloze (např. operační odstranění myomů). Při císařském řezu (a dalších zákrocích na děloze) je narušena celistvost dělohy a po zahojení vzniká jizva, v jejímž místě je děložní stěna oslabená. Vyšší riziko protržení dělohy mají také ženy s vícečetným těhotenstvím.

K protržení dělohy může dojít i během různých gynekologických zákroků prováděných na děloze, při šetrném přístupu lékařů je toto riziko naštěstí minimální a uvádím jej spíše okrajově.

 
Projevy
Protržení dělohy během porodu se začít projevovat bolestí břicha, které může ztuhnout. Protržení je obvykle doprovázeno vnitřním krvácením, které relativně rychle přechází do šokového stavu (bledost, bušení srdce při zrychleném pulsu, pokles krevního tlaku). Bez terapeutického zásahu je tento stav smrtelný. Kromě toho se objevuje vymizení děložních kontrakcí a oslabení až vymizení srdeční aktivity plodu.


Diagnostika
Určit diagnózu během probíhajícího porodu může být velmi těžké, protože řada zmíněných příznaků je skryta za zcela normálními a přirozenými (byť nepříjemnými) příznaky porodu. Narušení celistvosti dělohy a přítomnost krve v dutině břišní může být určena ultrazvukem.

 
Léčba
Roztržení dělohy musí být rychle řešeno neodkladným chirurgickým zákrokem, který má za cíl porodit plod císařským řezem, zastavit probíhající krvácení a obnovit celistvost děložní stěny. V řadě případů to nicméně není možné a stav se řeší operačním odstraněním dělohy (hysterektomií).


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.msdmanuals.com
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů