Skip to main content
 


Rh systém

Rh systém (Rh faktor) je povrchový antigenní systém erytrocytů, přičemž hlavním antigenem tohoto systému je tzv. D-antigen. Je-li u člověka Rh systém na povrchu erytrocytů přítomný, pak daného jedince označujeme jako Rh pozitivního (Rh+), v opačném případě jde o jedince Rh negativního (Rh-). Pokud se do krve Rh- jedince dostanou Rh+ erytrocyty, vyhodnotí imunitní systém neznámé Rh antigeny jako cizorodé a vytvoří proti nim protilátky. Při dalším kontaktu s Rh+ krví tyto protilátky napadnou Rh+ erytrocyty, což je spojeno s hemolýzou. Typickým klinicky významným příkladem takové situace je onemocnění známé jako hemolytická nemoc novorozence.
 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů