Skip to main content
 


Retinoblastom

Retinoblastom je relativně vzácný nádor, kteerý patří mezi zhoubné nádory oka. Retinoblastom vyrůstá z buněk sítnice, což je světločivná vrstva oka, která obsahuje smyslové buňky se schopností vnímat světelné podněty a převádět je na nervové impulzy mířící do mozku, kde je vnímáme jako zrak.

 

Příčiny

Retinoblastom vzniká typicky již v dětském věku. Jedna z jeho forem je jasně geneticky podmíněná a je přesně známá mutace genu RB1 na chromozomu číslo 13, která vznik nádoru způsobuje. Mutace je vrozená a může se přenášet z rodičů na potomky. Geneticky podmíněná forma zahrnuje asi 50% případů, postihuje mladší děti a může postihovat obě oči. Zbylé nedědičné případy mají mutaci RB1 genu také přítomnou, ta však není v tomto případě vrozená, ale došlo k ní až během života. U této formy bývá postiženo spíše jen jedno oko a retinoblastom vzniká až ve vyšším věku.

 

 

Projevy

Postižené oko může být zarudlé a dítě na něj může začít náhle šilhat. Poměrně typický je vznik světle šedé skvrny na zornici oka, kterou může vidět i laik bez jakýchkoliv vyšetřujících přístrojů. Neléčený retinoblastom se může šířit do okolí a začít vytvářet metastázy včetně mozkových metastáz.

 

 

Diagnostika

Diagnózu určí oční lékař na základě očního vyšetření včetně vyšetření očního pozadí. V ČR existuje i screening novorozenců na retinoblastom, který ovšem neprovádí oční lékaři – pomocí oftalmoskopu se novorozencům posvítí do oka, což by mělo vyvolat určitý reflex, a pokud není reflex vyvolán (což je mimo jiné typické pro retinoblastom), je zavolán oční lékař k důkladnějšímu vyšetření.

 

 

Léčba

Existuje více metod léčby, cílem je likvidovat nádorovou tkáň a zabránit tak dalšímu růstu a šíření nádoru. Léčebnými možnostmi je zejména chirurgie a ozáření nádoru, někdy se podává i chemoterapie. Prognóza při včasné léčbě je vynikající, většina postižených jedinců přežije. Nutno ovšem podotknout, že cenou za přežití může být trvale zhoršený zrak (nebo slepota) na postiženém oku.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů