QT interval je vzdálenost mezi kmitem Q a koncem vlny T. Problém při jeho měření a hodnocení spočívá ve faktu, že se délka normálního QT mění s tepovou frekvencí. Proto hodnotíme normalizovanou délku QTc, která vzniká po přepočítání aktuálního QT na standartní frekvenci (viz. vzorec níže).

 

Vzorec vypoctu normalizovane delky QT intervalu

QTc vypočítáme jako délku aktuálního QT dělenou druhou odmocninou

vzdálenosti mezi 2 kmity R na konkrétním EKG.

 

 

Fyziologická vzdálenost tohoto „normalizovaného“ QTc při se udává mezi 350-450ms (což při normálním posunu papíru odpovídá cca 9-11 malým čtverečkům). Zkrácení (vzácné) či zejm. prodloužení (časté) QT mohou vést ke vzniku komorových arytmií, typicky se udává možnost vzniku komorové tachykardie charakteru Torsade de pointes.

QT interval

Délka QT intervalu

 

 

Prodloužení QT intervalu můžeme najít jako vrozenou abnormalitu, může vzniknout po některých lécích (antiarytmika amiodaron a sotalol, četné psychiatrické léky), při minerálové dysbalanci (hypokalémie a hypokalcémie), u endokrinologických poruch (hypothyreóza).

 

Prodlouzeny QT interval na EKG

Příklad EKG s prodlouženým QT intervalem (označen červeným rámečkem). Od oka můžeme vzdálenost odhadnout na cca 14 malých čtverečků, což odpovídá cca 560ms. Přístroj EKG vypočítal vzdálenost QT na 536ms a při dané frekvenci přepočítal na QTc 569ms. To znamená prodloužení QT intervalu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů