Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Vagové manévry – Má se jimi začít, nicméně moje zkušenosti s nimi nejsou dobré. Užívá se masáž karotického sinu nebo Valsalvův manévr. Teoreticky zmiňované ponoření obličeje do studené vody se může v reálných podmínkách ukázat jako značně problematické.

 

2.  AdenosinAdenosin (např. Adenocor) na krátkou dobu (pod 10 vteřin) zablokuje zcela převod vzruchu AV uzlem. Je vhodné podat na JIP či u monitorovaného pacienta. Dávkuje se: Adenocor 3mg i.v. Není-li do 2 minut od podání SVT ukončena, pak Adenocor 6mg i.v., není-li SVT opět do 2 minut ukončena, pak Adenocor 12mg i.v. Dále již nepodávat.

 

3. Jiná antiarytmika – Spíše při neúspěchu adenosinu. Využívá se např. Propafenon (Rytmonorm 70-150mg i.v. ve 100ml 5% Glukozy i.v./ 15min)

 

4. Elektrická kardioverze – V akutní fázi je indikovaná při SVT a současné hemodynamické nestabilitě. Můžeme ji pak považovat za zákrok z vitální indikace.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů