Skip to main content
 


Ostatní 81

81. Očkovací kalendář od narození do 18ti let věku

 

Očkování znamená aplikaci antigenu do těla dotyčného jedince, přičemž tento antigen představují neživé, nebo oslabené mikroorganizmy, nebo jejich části. Kontakt s antigenem přiměje organizmu vytvořit si proti cílovému škodlivému mikroorganizmu protilátky a specifickou imunitní reakci, která v budoucnu při kontaktu s daným mikroorganizmem rozvoji onemocnění. Očkování je tedy aktivní imunizací (pasivní imunizace znamená aplikaci protilátky, která nemocného dočasně ochrání, ale neumožní vznik dlouhodobé imunity)

 

I. Druhy vakcín

1. Živé vakcíny – vakcíny TBC, MMR, žlutá zimnice, rotavirové

2. Inaktivované (usmrcené) vakcíny – vakcína proti klíšťové encefalitidě a proti HAV

3. Toxoidy – vakcína proti tetanu a záškrtu

4. Subjednotkové – vakcína proti chřipce

5. Polysacharidové – vakcína proti hemofilům, pneumokokům a meningokokům

6. Rekombinantní – vakcína proti HBV a HPV

 

Minimální odstup mezi aplikací různých očkovacích látek (různé zdroje tvrdí různé věci, proto jsem se výslovně ptal na epidemiologii a řekli mi toto:)

živáživá vakcína – ideálně 4 týdny, nejsou-li podány zároveň

živáneživá – ideálně 4 týdny, nejsou-li podány zároveň

neživá - živá ideálně 2 týdny, nejsou-li podány zároveň

neživáneživá – ideálně 2 týdny, nejsou-li podány zároveň

TBC jakákoliv jiná vakcína – minimálně 2 měsíce

 

Očkování v dětském věku

Jde o plošné očkování proti 9 chorobám. Rozpis očkování najdete na obrázku níže. Cílové choroby jsou: záškrt, tetanus, černý kašel – DTP, Haemophillus influenzae typ b (HIB), virová hepatitida B (HBV), přenosná obrna (IPV), spalničky, příušnice a zarděnky (MMR).


 

Hexacima

Jde o vakcínu používanou od 01/2018 u donošených dětí, používá schéma 2+1 (2 dávky v 1. roce života se zahájením po 9. týdnu od narození a třetí dávka mezi 11-13. měsícem). Vakcína je určena proti di,te,pe, Hib, polio a HBV.

 

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a pertussi (Adacel) se provede očkovací látkou proti těmto infekcím s acelulární pertusovou složkou mezi 5-6. rokem dítěte.

 

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a pertussis s acelulární pertusovou složkou spolu s aplikací čtvrté dávky inaktivované očkovací látky proti přenosné dětské obrně (DiTePe + IPV – Boostrix Polio) se provede mezi 10-11. rokem dítěte.

 

Priorix

Jde o živou vakcínu proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. První dávka se podává mezi 13-18. měsícem, druhá dávka mezi 5-6. rokem.

 

BCG vakcinace

Plošně se neprovádí, pouze u určitých indikací (TBC v blízké rodině, pobyt dítěte nebo někoho z blízké rodiny ve státě s vyšší incidencí TBC), při indikaci se hlásí na kalmetizační středisko.

 

HPV očkování

Je nepovinné, existuje více očkovacích látek, pojišťovna hradí očkování chlapců i dívek od 13. roku věku do dovršení 14. roku věku, ale plně je hrazená pouze nejlevnější varianta.

Cervarix – proti HPV 16 a 18

Silgard – proti HPV 6,11,16 a 18

Gardasil 9 - proti HPV 6,11,16 a 18 + dalšách 5 podtypů

 

Očkování proti pneumokokům

Očkování proti pneumokokům je jako nepovinné hrazeno u dětí, pokud všechny dávky očkovací látky byly aplikovány do 7. měsíce věku pojištěnce; hrazeno je pak i přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku. Hrazeno je též očkování provedené po uplynutí stanovených lhůt, pokud došlo k odložení aplikace z důvodu zdravotního stavu dítěte. Očkovací látkou nejméně ekonomicky náročnou je Synflorix. Očkování má ideálně 3 dávky (9. týden, 4. měsíc a 12-15. měsíc).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů