Skip to main content
 


Ostatní 70

70. Katarakta

 

Katarakta (šedý zákal) znamená snížení průhlednosti oční čočky a jde o častý stav u jedinců vyššího věku. Může být vrozená i získaná.

 

Příčiny: Vrozená katarakta může vzniknout již u plodu po některých infekčních stavech (rubeola v těhotenství), nebo u střádavých chorob. Získaná katarakta je nejčastěji senilní, její výskyt je typický pro jedince nad 60 let věku. Mezi další etiologické faktory patří kouření, alkohol, UV záření, diabetes, léky (zejména kortikosteroidy), úrazy oka a některé pokročilé oční choroby.

 

 

Typy katarakty:

1. Vrozená katarakta (viz. výše)

2. Nukleární katarakta – zákal postihuje zejména centrum čočky

3. Kortikální katarakta – zákal začíná v periferních částech čočky

4. Zadní miskovitá katarakta – zákal začíná pod zadním pouzdrem oční čočky

 

 

Projevy: Člověk s kataraktou většinou začne vidět zamlženě, snižuje se u něj barvocit a většinou u něj progreduje krátkozrakost. U dalekozrakých lidí to může vést k tomu, že již nepotřebují brýle. Méně častým příznakem je monokulární diplopie, tj. dvojité vidění na postižené oko (při zakrytí zdravého oka).

 

 

Diagnostika: Diagnózu a tíži postižení určuje oční lékař na základě vyšetření zrakové ostrosti a potvrzení katarakty při vyšetření štěrbinovou lampou.

 

 

Léčba: Základem terapie je operační zákrok, který se provádí v lokální anestezii. Jeho principem je zkapalnění čočky s její aspirací (fakoemulzifikace), načež se provádí implantace umělé čočky. Zákrok je ambulantní a po jeho provedení se po několik týdnů lokálně aplikují kortikosteroidy v podobě očních kapek. Mezi vážné ale velmi vzácné komplikace patří hemoragie a infekční záněty.

Po operaci katarakty u pracujícího člověk je vhodná PN cca 1 týden, ale závisí na charakteru práce. Motorové vozidlo není vhodné řídit 2-3 týdny po zákroku a opětovnému schválení řízení by měla předcházet kontrola očním lékařem.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů