Skip to main content
 


Ostatní 54

54. Impetigo, folliculitis, furunkl, erysipel

 

Dohromady můžeme tyto stavy označit za bakteriální infekce kůže, liší se zejména různou tendencí k hnisání a šíření do okolí. Obecně platí že infekce stafylokokové mají tendenci se ohraničovat a hnisat, u streptokokových infekcí to bývá naopak.

 

 

Impetigo

Impetigo je povrchová infekce kůže způsobená streptokoky a stafylokoky. U dětí mají převahu streptokoky, léze mají podobu mokvavých zarudlých skvrn krytých medovými krustami, nejčastěji se nachází na obličeji. U dospělých převažují stafylokoky a na povrchu vzniklých lézí se objevují šedozelené vesikuly naplněné hnisem. V terapii se podávají ATB lokálně ve formě krémů.

 

Pozn: Impetiginizace – Impetiginizace znamená postižení sekundární bakteriální postižení určité kožní afekce (např. exkoriací vzniklých při škrábání ekzému).

 

 

Folikulitida

Folikulitida je hnisavé bakteriální onemocnění kůže, které je ohraničené a vzniká při postižení vlasového folikulu. Etiologickým agens jsou nejčastěji stafylokoky, infekce je ohraničená a má podobu zarudlé papuly s vesikulou naplněnou hnisem. Terapie je většinou vedena pomocí ATB masti. Při výskytu v oblasti vousů se dočasně nedoporučuje holení.

 

 

Furunkulóza

Furunkl je v podstatě kožní absces. Jde o ohraničenou hnisavou infekci, která je obvykle vyvolána stafylokoky. Furunkulóza (vícečetný výskyt furunklů) vzniká častěji u diabetiků a jinak imunosuprimovaných jedinců. Základem terapie jsou ATB (lokálně, případně systémově) a u větších furunklů je vhodná incize a drenáž.

 

 

Erysipel

Erysipel je difuzně se šířící infekční onemocnění kůže a podkožních měkkých tkání vyvolané bakteriemi ze skupiny streptokoků. Nejčastějším místem afekce je dolní končetina, rizikovým faktorem jsou poranění kožního krytu a diabetes. Onemocnění se projevuje lokálními (zarudnutí, bolest a zvýšená teplota postižené oblasti) a celkovými příznaky (horečka, schvácenost). Základem je terapie ATB, první volbou je PNC. Erysipel může poškodit lymfatické cévy a způsobit otékání DK, kromě toho často recidivuje.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů