Skip to main content
 


Ostatní 49

49. Chřipka

 

Chřipka je závažné onemocnění, které se typicky šíří v epidemiích a pandemiích, a která je vyvolaná RNA viry. Viry klasifikujeme do podtypů podle povrchového hemaglutininu (H) a neuraminidázy (N). Chřipkové viry podstupují menší i větší změny antigenní výbavy (menší – genetický drift, větší – genetický shift), proto jsou schopny způsobovat reinfekce, a vakcinace proti nim má pouze dočasný efekt. V ČR způsobuje většinu infekcí typ chřipky A a B, jen ojediněle typ C.

Virus se velmi snadno přenáší, zdrojem je nemocný člověk, a typickými formami přenosu jsou kapénková infekce a kontakt s kontaminovanými předměty. Inkubační doba se pohybuje mezi 1-3 dny.


Projevy: Chřipka vzniká relativně rychle, je doprovázena vysokou horečkou, bolestmi svalů a kloubů a celkovou nevůlí až schváceností. Po několika dnech následují běžné příznaky infekce dýchacích cest, jako jsou rýma a suchý dráždivý kašel. Obtíže přetrvávají cca 10 dnů, u imunokompetentních dospělých pak většinou dochází k postupné úzdravě.


Komplikace: Důležitou komplikací je virový zápal plic, který se projevuje dušností, tachypnoe a někdy i respiračním selháním. Kromě toho se mohou vyskytnout i bakteriální pneumonie při superinfekci. Vzácněji se objevuje virové postižení CNS (encefalitida, polyradikuloneuritida), myokarditidy a perikarditidy.


Diagnostika: Ve většině případů odhadujeme diagnózu podle klinických příznaků vzniklých v období epidemie chřipky. Jistá diagnóza nicméně vyžaduje laboratorní vyšetření (antigen z nosohltanu, sérologie). V běžné praxi VPL se nicméně musíme obvykle smířit s klinickými příznaky a případně s CRP k odlišení od bakteriální infekce.


Prevence: Proti chřipce probíhá pravidelná každoroční vakcinace, ideální doba je od října do poloviny prosince. Očkovacích látek existuje více, mezi často používané patří například Influvac Tetra a Vaxigrip Tetra (2 hlavní kmeny typu A a 2 hlavní kmeny typu B). Většina lidí si očkování hradí sama, zdravotní pojištění hradí očkování u těchto skupin:
 

  • jedinci nad 65 let věku
  • jedinci s chybějící slezinou nebo s nefunkční slezinou
  • jedinci po transplantaci krvetvorných buněk
  • jedinci s vážnými nemocemi srdce, plic, ledvin, dýchacích cest a nemocní s cukrovkou
  • jedinci s těžkou poruchou imunity
  • jedinci umístění v domovech pro seniory, v zařízeních dlouhodobé lůžkové péče apod.
  • jedinci po prodělané závažné infekci meningokokem, nebo pneumokokem


Léčba: Terapie je především symptomatická, u těžších případů lze v časné fázi infekce zahájit podávání inhibitorů neuraminidázy (např. oseltamivir - Tamiflu), které mohou mít efekt na průběh infekce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů