Skip to main content
 


Ostatní 41

41. Břišní tyfus a paratyfy, legionelóza

 

 

Břišní tyfus

Břišní tyfus je závažné infekční onemocnění, které se již v ČR nevyskytuje, celosvětově je však stále rozšířen v rozvojových státech J Ameriky, Afriky a JV Asie.

 

Příčiny: Břišní tyfus je vyvolán gramnegativní bakterií salmonella typhi. Zdrojem infekce je nakažený člověk, infekce se šíří kontaminovanou vodou nebo potravinami. U řady lidí se rozvine bacilonosičství, kdy se příznaky neprojevují, ale bakterie se z jeho těla vylučuje do okolí.

 

Projevy: Příznaky břišního tyfu se projevují do několika týdnů po nákaze. Základním příznakem jsou silné bolesti hlavy („hlavnička“), horečka a akutní trávicí obtíže s bolestmi břicha a zvracením. Často se objevuje mesenteriální lymfadenitida. Nepříjemnou komplikací je akutní tyfová cholecystitida, která může způsobit perforaci žlučníku a-nebo vznik zmíněného bacilonosičství.

 

Prevence: Základem prevence jsou hygienická opatření, kdy se snažíme zabránit šíření bakterie kontaminovanými potravinami a vodou. U bacilonosičů je někdy nutné odstranit žlučník, ve kterém bakterie přežívá. U cestovatelů je možné očkování, jedna dávka vakcíny ochrání až na 3 roky.

 

Diagnostika: Salmonela typhi může být kultivována z hemokultury a izolována z krve, nebo z moči.

 

Léčba: Kromě symptomatické terapie (antipyretika, analgetika, hydratace) je hlavní metodou léčby podávání antibiotik, léky první volby jsou fluorchinolony. Břišní tyfus je jednou z mála indikací, u nichž je oprávněné použití chloramfenikolu. U bacilonosičů může být indikována cholecystektomie.

 

 

Paratyfus

Paratyfy jsou skupinou infekčních onemocnění vyvolaných bakterií salmonella paratyphi. Celkově rozlišujeme tři typy paratyfů – A, B a C.

 

Paratyfus A se vyskytuje zejména v J Americe, Africe a JV Asii. Příznaky se podobají klasickému břišnímu tyfu, nicméně nástup je prudší a symptomy méně dramatické. Prevencí jsou hygienická opatření, případně očkování. Lékem volby je azitromycin.

 

Paratyfus B se vyskytuje v Evropě, příznaky jsou podobné břišnímu tyfu a choroba dobře reaguje na chloramfenikol.

 

Paratyfus C se vyskytuje na Dálném Východě, projevuje se septickým stavem, bakterie se šíří po organizmu a vytváří metastatické abscesy. Účinným antibiotikem je opět chloramfenikol.

 

 

Legionelóza

Legionelóza je infekční onemocnění způsobené gramnegativní bakterií Legionella pneumophila. Bakterie typicky vyhledává vodní zdroje (např. klimatizace, sprchy) a šíří se snadno kapénkovou infekcí.


Projevy: U mladých a zdravých jedinců se onemocnění projevuje prakticky neškodně jako tzv. Pontiacká horečka se zvýšenou teplotou a bolestmi svalů. U starších a oslabených jedinců však vzniká nebezpečná Legionářská nemoc, což je legionelová pneumonie s dušností, produktivním kašlem a celkovou alterací, která může mít i letální průběh.


Diagnostika: V případě zjištění pneumonie (RTG, nebo CT) je vhodné provést vyšetření legionelového antigenu v moči, který může bakterii prokázat.


Léčba: Základem terapie pneumonie jsou antibiotika, Legionelly bývají citlivé zejména na makrolidy. Součástí léčby je oxygenoterapie, mukolytika a bronchodilatancia, při těžké hypoxii může být indikována intubace a UPV.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů