Skip to main content
 


Ostatní 39

39. Lymeská borelióza + klíšťová encefalitida

 

 

Borelióza

Borelióza (Lymská borelióza) je infekční onemocnění způsobené bakteriemi skupiny Borrelia (např. Borrelia burgdorferi), které se řadí mezi spirochety. Typickým přenašečem bakterií je klíště rodu ixodes ricinus, proti nemoci se nedá očkovat. Choroba má několik základních forem.

 

Sérologie: Protilátky se objevují za 3-6 týdnů po infikaci. Rutinní vyšetřování se provádí na IgG a IgM protilátky metodou ELISA, přesnější je Western blot. Séropozitivita bez příznaků se neléčí, pozitivní sérologie přetrvává i po přeléčené infekci a nemá vztah k aktivitě nemoci, nebo k prognóze.

 

Formy nemoci

a) časné lokalizované stádium (dny-týdny) - erythema chronicum migrans

b) časné diseminované stádium (týdny-měsíce) - migrující erytémy, akutní neuroborelióza, Lymeská artritida karditida, boreilivý lymfocytom

c) pozdní diseminované stádium (měsíce-roky) - akrodermatitis atrophicans, pozdní neuroborelióza a artitida)

 

1. Erythema chronicum migrans

Jde o kožní formu boreliózy, která je relativně častá a rozvíjí se za 3-30 dnů po přisátí klíštěte. Z místa přisátí se začne šířit červený erytém, který postupně od středu začíná blednout. Kromě erytému se mohou objevit subfebrilie, únava a bolesti svalů.

 

Základem terapie jsou antibiotika – doxycyklin (např. Doxybene) 100mg 2x denně na 14 dnů (CAVE pobyt na slunci a mléčné výrobky), alternativou pro alergické jedince je amoxicilin 500-1000 mg á 8 hod na 14 dnů, případně klarithromycin 500 mg á 12 hod na 14 dnů. Sérologické vyšetřování po terapii není nutné.

 

2. Boreliový lymfocytom – Jde o málo častý kožní příznak boreliózy, který má podobu červenofialového uzlíku. Nejčastěji je viditelný na ušním boltci, v oblasti bradavek, v okolí pupku a na skrotu. Jeho rozvoj má velmi dlouhou inkubační dobu. ATB terapie je stejná jako u erythema chronicum migrans.

 

3. Lymeská artritida

Jedná se o zánětlivé onemocnění kloubů, v drtivé většině jde o monoartritidu s postižením kolenního kloubu. Diagnózu je možné určit sérologicky a PCR kolenního výpotku. Lékem volby je doxycyklin 200 mg á 24 hod na 1 měsíc.

 

4. Lymská neuroborelióza

Onemocnění má více se může projevit časnou formou jako aseptická meningitida a akutní radikuloneuritida (bolesti hlavy, meningeální dráždění, parézy nervů vč. parézy n. facialis, organický psychosyndrom), nebo pozdní formou jako chronická encefalitida a polyneuropatie. U akutní formy bývá pozitivní vyšetření likvoru, léčba probíhá na infekčním oddělení, lékem volby je ceftriaxon.

 

5. Kardiální borelióza

Objevuje se tendence ke vzniku arytmií, například k rozvoji AV bloku. Rozvinout se může i myokarditida s příznaky srdečního selhávání

 

6. Akrodermatitis atrophicans

Jde o pozdní formu nemoci, na extenzorových částech končetiny se objevují zarudlé papuly a prosáknutí podkoží, postupně se objevuje atrofie kůže.

 

 

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida je virové onemocnění vyvolané virem klíšťové encefalitidy, přenašečem je v ČR opět klíště rodu ixodes ricinus.

 

Projevy: Onemocnění se začne projevovat po cca 7-28 dnech a průběh bývá dvoufázový. V první fázi s objevují chřipkovité příznaky (myalgie, artralgie, febrilie), poté následuje několikadenní klidové období a po něm druhá fáze s neurologickými příznaky (meningeální dráždění, bolesti hlavy, vertigo, změny chování, někdy zmatenost, chabé parézy).

 

Po prodělané encefalitidě mohou dlouhodobě přetrvávat poruchy paměti a soustředění, chabé parézy, poruchy spánku a další příznaky.

 

 

Diagnostika: Anamnéza není zcela specifická, na možnost encefalitidy je nutné myslet u výše zmíněných příznaků. Důležité je zjistit příznaky meningeálního dráždění a následně po očním vyšetření provést lumbální punkci s nálezem typickým pro serózní meningitidu. Sérologicky lze potvrdit přítomnost příslušné IgM protilátky.

 

 

Prevence: Základem prevence je očkování pro klíšťové encefalitidě, ideálním obdobím pro zahájení očkování jsou zimní měsíce. Nejpoužívanější očkovací vakcínou je FSME-IMMUN.

 

FSME-IMMUN 0,5ml - určeno pro dospělé, předepíše lékař na recept, pacient vyzvedne v lékárně, skladuje se v chladničce, aplikace i.m. do ramene


Aplikace - standard. schéma: 1 dávka, 2. dávka za 1-3 měsíce, 3. dávka za 5-12 měsíců

Aplikace - zrychl. schéma: 1 dávka, 2. dávka za 2 týdny, 3. dávka za 5-12 měsíců


Přeočkování: první za 3 roky, pak

a) á 5 let do 60 let věku

b) á 3 roky nad 60 let věku

 

 

Léčba: Léčba je symptomatická a zahrnuje hydrataci, klid na lůžku a po odeznění akutních příznaků odpovídající rehabilitaci. Po prodělané klíšťové encefalitida může být neurologem indikována komplexní lázeňská léčba.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů