Skip to main content
 


Ostatní 24

24. Poruchy spánku

 

Problematika poruch spánku zahrnuje v drtivé většině různé formy nespavosti (insomnie), které zahrnují problémy s usínáním, přerušovaným nočním spánkem a předčasným probouzením se.

 

Příčiny

Podle příčin můžeme insomnie rozdělit na primární a sekundární. Primární jsou vlastními patologickými jednotkami, zatímco sekundární souvisí s jinými onemocněními.

 

Primární insomnie může být akutní, nebo chronická. Akutní většinou souvisí se zevními faktory (stres, strach, náhlé životní změny a události), chronická pak souvisí se zafixováním nesprávných stereotypů usínání a kombinuje se s psychologickými faktory (a priori obavy z nevyspání se apod.). Velice často je insomnie spojena s různými psychickými poruchami, abuzem léků a návykových látek.

 

Sekundární insomnie je způsobena jiným onemocněním. V naší populaci je častý tzv. syndrom neklidných nohou, což je porucha ne zcela jasné etiologie spojená s neklidem a nepříjemnými pocity v v DKK, které mizí při pohybu. Snad ještě důležitější chorobou je syndrom spánkové apnoe, který se typicky objevuje u obézních jedinců a projevuje se chrápáním s apnoickými pauzami. Etiologickým mechanizmem je dočasná obstrukce dýchacích cest měkkými tkáněmi ORL oblasti s recidivujícími hypoxiemi, buzením se a následnou denní únavou. Syndrom je rizikový stran vyšší četnosti kardiovaskulárních komplikací (hypertenze, ICHS, CMP apod.). Sekundární insomnie ovšem může být vyvolána i příznaky dalších onemocnění - bolesti, dušnost, kašel, noční trávicí obtíže apod, nebo vlivem užívané medikace (antidepresiva, chronicky nadužívaná hypnotika, hormony ŠŽ, teofylin, diuretika aj.).

 

 

Diagnostika

Základem diagnostiky je anamnestický rozhovor s pacientem, který by měl pomoci dle dominujících klinických obtíží určit konkrétní formu insomnie a zároveň můžeme pátrat po zevních příčinách (stres, obtížná životní situace, abuzus apod.). Důležité je vyptat se, zda je přítomno chrápání a zda je vlastní nespavost způsobena jakýmkoliv klinickým příznakem (bolest, dušnost, viz. výše).

 

V případě podezření na syndrom spánkové apnoe by člověk měl být dovyšetřený ORL lékařem a následně i ve spánkové laboratoři.

 

 

Léčba

Terapie závisí na typu insomnie a případně na vyvolávající příčině. Není-li přítomno další onemocnění, měla by naše doporučení směřovat na dodržování spánkové hygieny - v ložnici mít chladnější a čerstvý vzduch a tmu, nepít před spaním alkohol, neužívat stimulující nápoje, nejíst těžká jídla a nekouřit, chodit pravidelně spát a snažit se pravidelně vstávat.

 

Důležitou možností terapie je farmakologická léčba. Doporučeníhodné jsou přírodní přípravky (např. meduňka). Jejich účinek může být do určité míry placebo, ale vzhledem k častému vlivu psychiky může být efekt uspokojivý při nulových vedlejších účincích.

 

Z klasických farmak se podávají hypnotika benzodiazepinová a benzodiazepinům podobná. Léky jsou vhodné spíše u akutní nespavosti ke krátkodobému užívání, při dlouhodobém užívání hrozí návyk a navíc se může nespavost paradoxně zhoršit (rebound-fenomén). Při podávání je dobré znát charakter pacientova spánku a podle toho volit lék s určitým poločasem účinku:
 

a) krátký poločas pod 5 hod - zolpidem, zopiklon, midazolam

b) středně dlouhý poločas 5-8 hod - alprazolam (Neurol), bromazepam (Lexaurin)

c) dlouhý poločas nad 8 hod - diazepam a klonazepam

 

Pokud nespavosti dominuje depresivní ladění, může být velmi účinný tradozon (Trittico), který kombinuje hypnotické a antidepresivní účinky, případně jiná antidepresiva.

 

Je-li nespavost způsobena syndromem neklidných nohou, může pomoci hořčík a výborný efekt má Madopar 1-2 tbl před spaním. V případě syndromu spánkové apnoe se používá přístroj CPAP, alternativou jsou laserové, nebo operační ORL zákroky na měkkém patře.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů