Skip to main content
 


Ostatní 14

14. Nádorová onemocnění CNS – primární nádory a metastázy do mozku

 

Nádory CNS můžeme rozdělit na:

a) benigní

b) maligní

 

a) primární

b) sekundární

 

a) nádory mozku

b) nádory míchy

 

U nádorů CNS existuje několik významných specifik. Za prvé nádory mozku rostou v uzavřeném prostoru a zvýšením nitrolebního tlaku mohou člověka usmrtit i nádory jinak benigní. V oblasti míchy mohou i benigní nádory utlačit míchu a způsobit tak závažné neurologické poruchy.

 

Nádory mozku

Mezi primární nádory mozku řadíme meningeomy, astrocytomy (včetně glioblastomů), neurinomy, hemangiomy, adenomy a mnohé další. Sekundárními nádory mozku jsou metastázy jiných primárních tumorů, poměrně často jde o karcinomy prsu a plic.

 

Projevy: Nádory mozku mohou být asymptomatické, projevovat se bolestmi hlavy, epileptickými záchvaty, zánikovými příznaky (poruchy citlivosti, hybnosti, řeči) a dalšími neurologickými projevy (změny osobnosti, poruchy paměti, demence). Specifické příznaky způsobují tumory hypofýzy (nadprodukce hypofyzárních hormonů, poruchy zraku, destrukce hypofýzy s poklesem hormonů). U benigních i maligních nádorů může dojít ke zvýšení nitrolebního tlaku, což se projevuje bolestmi hlavy, zvracením, fotofobií a vznikem meningeálních příznaků.

 

Diagnostika: Podezření na nitrolební proces můžeme získat z anamnézy a neurologického vyšetření, nálezy však mohou být nespecifické. Pro diagnózu jsou nutné zobrazovací metody (CT, MR mozku). V některých případech se provádí biopsie tkáně tumoru.

 

Terapie: Závisí na konkrétním typu tumoru, jeho lokalizaci, velikosti a stavu pacienta. Některé meningeomy lze jen sledovat, jinak se snažíme o terapii chirurgickou s cílem odstranit tkáň tumoru. Chirurgická léčba může být doplněna ozařováním a chemoterapií. Menší špatně přístupná ložiska lze destruovat Leksellovým gama nožem. Specifický problém představuje edém mozku typický pro mozkové metastázy – nemocný je uložen do antiedematózní polohy (hlava ve 45°), je podáván mannitol a kortikosteroidy.

 

Nádory míchy

Lze je rozdělit na vzácné intramedulární a častější extramedulární (intradurální a extradurální). Jinak je opět dělíme na primární a sekundární (metastázy x tumory prorůstající z okolí) a na benigní a maligní.

 

Projevy: Intramedulární nádory způsobují poruchy motoriky a čití, extramedulární způsobují kořenové bolesti a blokády páteře. Tumory míšního konu a kaudy mohou zdařile imitovat diskogenní etiologii (kořenové projevy na DKK, inkontinence, poruchy erekce).

 

Diagnostika: Kromě anamnézy a neurologického vyšetření jsou nutné zobrazovací metody, ideálně MR páteře a míchy.

 

Terapie: Základem terapie primárních tumorů míchy jsou neurochirurgické zákroky, u metastáz se kombinuje podávání antiedematózní terapie a ozařování.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů