Skip to main content
 


Ostatní 04

4. Kýly břišní - klasifikace, klin. obraz, dif.dg.,

komplikace

 

Břišní kýly jsou častá onemocnění, jde o vakovité vyklenutí části dutiny břišní kryté peritoneem, která může být prázdná, nebo obsahuje břišní orgány (většinou střevní kličku). U kýly rozlišujeme kýlní branku, kýlní vak a kýlní obsah.

 

Rozdělení břišních kýl

 

a) Vrozené

b) Získané - Příčinou bývá zvýšený nitrobřišní tlak.

 

a) Kýly zevní - Vyklenují se přes břišní stěnu, patří sem zejména kýly pupeční, ventrální břišní a tříselné.

b) Kýly vnitřní - Nejsou viditelné zrakem, příkladem jsou brániční kýly (např. hiátová hernie).

 

a) Kýly volné - Šetrným tlakem lze kýlní obsah reponovat kýlní brankou do dutiny břišní.

b) Kýly ireponibilní - Kýlní obsah nelze reponovat, taková kýla je riziková stran inkarcerace.

c) Kýly uskřinuté - Dochází k uskřinutí některé tkáně dutiny břišní v kýlním vaku, často jde o střevní kličku. V takovém případě vzniká mechanický ileus a ischemizace střeva může vést ke gangréně.

 

 

Příčiny vzniku

Získané břišní kýly vznikají v důsledku zvýšeného nitrobřišního tlaku. Příčinami může být časté zvedání těžkých předmětů, chronický kašel a chronická zácpa, rizikovým faktorem u žen je i těhotenství. Zcela specifickým rizikem jsou břišní operace, kdy mohou kýly vznikat v pooperačních jizvách.

 

 

Projevy

Kýla je většinou bezpříznaková a pacient si ji může vyhmatat jako nebolestivou měkkou rezistenci. Bolest a ztuhnutí kýly je vždy varovný příznak, který by měl být vyšetřen chirurgem.

 

 

Diagnostika

Základem diagnostiky je anamnéza a fyzikální vyšetření. Kýlní vak je v řadě případů dobře vidět (vyklenutí v oblasti břicha nebo třísla, někdy i zvětšení skrota), pohmatem bychom měli určit jeho měkkost a reponibilitu jeho obsahu. V řadě případů se vak kýly zvýrazní, když při palpaci necháme pacienta zakašlat. Ze zobrazovacích metod má význam UZ, při podezření na uskřinutí s rozvojem ileu RTG nativ břicha.

 

 

Léčba

Přítomnost břišní kýly je většinou indikací k chirurgické operaci. Jako alternativa se používají kýlní pásy, nicméně ty kýlu nevyléčí. Volné kýly se operují elektivně dle domluvy lékaře s pacientem, ireponibilní kýly by měly být operovány časně a uskřinuté kýly jsou indikací k urgentnímu zákroku jakožto forma NPB. Základem operace je repozice obsahu kýlního vaku a plastika postižené části břišní stěny, často se implantuje speciální síťka.

PN po laparoskopické operaci břišní kýly by měla být 1 měsíc u jedinců s náročnou fyzickou prací a zvedáním těžkých břemen, po laparotomické operaci by v takovém případě měla být PN až 2-3 měsíce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů