Skip to main content
 


Nález 40 - Rozvoj ileu

Pacientka (1930) byla přijata pro akutní dyspepsii po dietní chybě, udávala zvracení, bolesti břicha a průjmy, CRP jen lehce elevované (cca 25), břicho citlivé, ale měkké a dobře prohmatné. Standardně zaléčena jako akutní infekční gastroenteritida, proveden rentgen břicha (snímek č.1), který bez patologie. Další den na vizitě výrazné zhoršení stavu, bolesti břicha, břicho palpačně bolestivé, nadmuté, peristaltika oslabená. Provádím tedy další RTG břicha (snímek č.2), kde je patrný vývoj, vidíme hladinky (červené šipky) v (zatím) nedilatovaných střevních kličkách. Proveden bed-side UZ břicha, kde suspekce na rozvoj ileu a apendicitidu. V kontrolním náběru je výrazná elevace CRP (cca 180), přivolán chirurg, pacientka přeložena na chirurgickou JIP.


Rentgen břicha
Snímek č.1


Ileus
Snímek č.2
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů