Skip to main content

Nález 30 - Bulózní emfyzém s tumorem plic

Pacient (1951), silný kuřák s emfyzémem měl provedené CT vyšetření pro podezření na tumor. CT je velmi zajímavé a ukazuje rozsáhlé buly, které prakticky destruují podstatnou část plicní tkáně, místy jsou přítomna rozšířená zvazivovatělá alveolární septa. Velice přehledně je celá situace vidět na CT snímku č. 2, kde jsem zachytil i suspektní ložisko plicního tumoru.
 

Bulozni emfyzem

CT snímek 1

 

Bulozni emfyzem

CT snímek 2

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů