Skip to main content
 


Nález 14 - Plicní edém

Pacient (1928) těžký kardiak byl přijatý pro dušnost kardiální etiologie při levostranném selhání plic, na rentgenu plic výrazné městnání oboustranně odpovídající plicnímu edému (zmnožená plicní kresba). Vpravo je vidět zavedeý centrální žilní katétr (CŽK).

Plicni edem

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů