Münchhausenův syndrom je psychiatrická porucha, která negativně postihuje zejména okolí nemocného. Postižený má potřebu získávat sympatie okolí předstíráním nejrůznějších chorob. Je obtížné určit, nakolik se jedná o úmysl, a nakolik o nevědomou činnost.

 

Jedinci s Münchhausenovým syndromem s oblibou vyhledávají lékaře s nejrůznějšími obtížemi a spokojeně se nechávají vyšetřovat, případně léčit. V dnešní době moderní medicíny, kdy jsou na jednu stranu dostupné nejrůznější vyšetřovací metody, a na duhou stranu mají lékaři permanentní strach ze soudních žalob, je pro podobné pacienty ideální prostředí. Vyšetření vychází negativně, ale vzhledem k faktu, že pacient trvá na přetrvávání obtíží, vyšetření se časem opakují.

 

Jakákoliv spolupráce je velice obtížná, pacient obvykle odchází z nemocnice nespokojený, ale po čase se vrací. Bludný kruh se opakuje, dokud lékaři nepřestanou pacienta vyšetřovat a zajistí mu péči psychiatra. V takovém případě ovšem riskují pacientův hněv. Psychiatrické vyšetření a následná psychiatrická léčba (pomocí léků a psychoterapie) je ovšem jedinou možností, jak stav nemocného zlepšit. Spolupráce potiženého a náhled na psychiatrickou podstatu problému je důležitý.

 

Krajně odporným a nebezpečným je Münchhausenův syndrom by proxy [baj proxi] neboli Münchhausenův syndrom v zastoupení, kdy se rodič (v drtivé většině matka) snaží upoutat pozornost a získat sympatie okolí předstíráním nejrůznějších nemocí u svého dítěte. Mnohdy se přitom neštítí dítěti ublížit. Dítě takto postiženého rodiče tráví své dětství v nemocnici a je opakovaně invazivně vyšetřováno. Matka mu může podávat nejrůznější léky, které vyvolávají obtíže, například léky proti zácpě k vyvolání průjmů a dehydratace. Po odejmutí dítěte z „péče“ matky jeho obtíže vymizí.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů