Skip to main content

Mingazziniho zkouška

Mingazziniho zkouška je běžně prováděné fyzikální vyšetření, které je sice doménou neurologů, ale může je provést lékař jakékoliv odbornosti. Vyšetření nám ukáže asymetrické snížení svalové síly na některé z končetin.

Princip: Mingazziniho zkouška se provádí nejčastěji na horních končetinách, ale můžeme ji provést i s končetinami dolními. Na horních končetinách ji provedeme tak, že vyzveme vyšetřovaného jedince, aby zavřel oči a předpažil ruce před sebe. Následně má za úkol udržet obě končetin ve stejné linii po 30 vteřin. Pokud jednu z končetin v požadované rovině neudrží, je test pozitivní. Mingazziniho test na dolních končetinách je obdobný. Vyšetřovaný se položí na záda, pokrčí nohy v kolenou a zvedne je do výše do stejné roviny. Pokud jednu z končetin není schopen udržet 30 vteřin, test je opět pozitivní. Dodejme, že při naprostém ochrnutí některé končetiny ji člověk vůbec nezvedne.


Využití: Mingazziniho zkouška bude pozitivní tehdy, když je na některé z končetin porucha svalové síly (tj. ochrnutí), a na druhé končetině nikoliv. Toto je typické zejména při tzv. lateralizaci u mozkové mrtvice, a proto je Mingazziniho zkouška ideálním orientačním vyšetřením pro její potvrzení.


Další postup: Je-li Mingazziniho zkouška pozitivní, měli bychom nemocnému ihned zajistit neurologické vyšetření včetně provedení zobrazovací metody mozku (obvykle CT vyšetření) určené k odlišení ischemické a krvácivé mozkové příhody.


Upozornění: Mingazziniho test samozřejmě není stoprocentně přesný a není schopen prokázat ty mozkové příhody, u kterých je svalová síla na končetinách nezměněná. Například u mozkové mrtvice vyvolávající poruchu řeči nemusí být hybnost končetin narušená vůbec. Z toho důvodu se při vysokém podezření na mozkovou příhodu snažíme zajistit neurologické vyšetření i při negativní Mingazziniho zkoušce.


Zdroje
https://www.amboss.com
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů