Skip to main content
 


Micela

Micela je přibližně kulovitý útvar, který vzniká shlukováním amfifilních molekul ve vodném prostředí. Hydrofilní části molekul směřují ven do vodného rozpouštědla a hydrofobní části směřují dovnitř micely.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů