Skip to main content
 


McBurneyův bod

McBurneyův bod je místo na břiše, kde je výrazně bolestivý pohmat při akutním zánětu apendixu. Bod se nachází na pomyslné úsečce spojující pupek s levým horním výběžkem kyčelní kosti (spina iliaca anterior superior) ve dvou třetinách vzdálenosti směrem od pupku.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů