Skip to main content
 


Makroglie

Makroglie jsou větší buňky glie. Patří mezi ně oligodendroglie, astrocyty a buňky ependymu. Astrocyty jsou důležité pro funkci hematoencefalické bariéry, oligodendroglie tvoří myelin a buňky ependymu vystýlají duté prostory CNS a produkují likvor.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů