Skip to main content
 


Locus minoris resistentiae

Locus minoris resistentiae (lokus minoris rezistencijé) znamená „místo nejmenšího odporu“ a v medicíně tento odborný termín používáme poměrně často. Máme jím na mysli určitou část organizmu, která je výrazně oslabená a představuje riziko průniku určité nemoci do organizmu. Například můžeme říci, že rána vedoucí k poškození kožního krytu se stává locusem minoris resistentiae pro průniku infekce do těla.
 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů