Skip to main content
 


Litotrypse

Litotrypse znamená rozbíjení kamenů a zahrnuje všechny metody, kterými mohou být rozdrceny nežádoucí konkrementy (nejčastěji močové, nebo žlučové). Vlastní nástroje určené k litotrypsi mohou být přímo zasunuty do těsné blízkosti konkrementu (např. ERCP nebo cholangioskopie u žlučových kamenů), nebo mohou být mimo tělo pacienta (extrakorporální litotrypse rázovou vlnou).
 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů