Skip to main content
 


Laktátdehydrogenáza

Laktátdehydrogenáza patří v našem organizmu mezi velmi důležité a rozšířené enzymy. Jejím hlavním úkolem je přeměna pyruvátu na sloučeninu laktát. Touto reakcí končí anaerobní metabolizmus glukózy, který vede k zisku menšího množství energie. Laktátdehydrogenáza se do krve uvolňuje z odumírajících buněk a její koncentrace tak je zvýšená například po těžším poranění tkání, nebo při nadměrném rozpadu nádorových buněk.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů