Skip to main content
 


Kritická končetinová ischémie

Kritická končetinová ischémie je závažná pokročilá forma ischemické choroby dolních končetin. Navzdory názvu nejde o akutní stav. Na druhou stranu jde o situaci, která může bez adekvátního lékařského zásahu časem skončit ohrožením životnosti dané končetiny a někdy i amputací.

 

Příčiny

Příčinou je zúžení tepen v postižené dolní končetině procesem aterosklerózy. To vyvolává nedostatek kyslíku při zátěži a u nejtěžších forem nemoci i v klidu. A právě ohrožení končetiny v klidu je podstatou kritické končetinové ischémie.

 

 

Projevy

Kritická končetinová ischémie odpovídá svými projevy velmi těžkému stupni ischemické choroby dolních končetin, u které jsou přítomné některý z následujících nálezů - klidová bolest dolní končetiny, objevení se ischemického vředu na kůži postižené končetiny a nízké kotníkové tlaky (viz. níže).

 

 

Diagnostika

Diagnóza je obvykle stanovena cévním lékařem. Kromě anamnézy a fyzikálního vyšetření je důležité měření kotníkových tlaků, které jsou na postižené končetině při kritické končetinové ischémii velmi nízké, obvykle pod 50 mm rtuťového sloupce. Ke zhodnocení zúžení a uzávěrů tepen se provádí CT angiografie a angiografie.

 

 

Léčba

Léčba se neodlišuje od obecné léčby ischemické choroby dolních končetin. U kritické končetinové ischémie je situace již velmi vážná a je nutné počítat i s možností amputace končetiny.


Zdroje
https://vascularcures.org
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů