Skip to main content
 


Konzervativní terapie

Konzervativní terapie znamená rozhodnutí se pro méně invazivní (případně nechirurgickou) léčbu v situaci, kde je jednou z možností řešení i invazivnější terapie (případně chirurgický zákrok). Konzervativní léčba pak může spočívat v režimových opatřeních, podávání léků, nebo v kombinaci obou možností. Ve zdravotnických záznamech pak najdeme formulace jako "budeme postupovat konzervativně", "budeme konzervativní" apod.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů