Skip to main content
 


Komorová tachykardie - EKG

Komorová tachykardie se může objevit nečekaně, a to i u zdravého člověka, závažnější je její výskyt u pacienta s chronickým onemocněním srdce, či její výskyt jako poinfarktové komplikace.

 

Klinicky se krátká komorová tachykardie nemusí projevit, někdy pacient cítí jen divný pocit nebo palpitace. Déletrvající komorová tachykardie je nicméně spojena s výpadkem funkce srdce jako pumpy a to vede ke ztrátě vědomí. komorová tachykardie může snadno přejít v komorovou fibrilaci, která bez včasného zákroku končí smrtí. Komorové tachykardie můžeme dělit na udržující se (trvají nad 30s) a neudržující se (trvají pod 30s).

 

Na EKG nacházíme široké vlny, které se s velkou frekvencí opakují. Záznam nemá podobu klasických komplexů QRS. Podle tvaru na EKG můžeme dělit komorové tachykardie na monomorfní a polymorfní. Při monomorfní vypadají vlny stejně, při polymorfní odlišně. Nejčastějším typem polymorfní komorové tachykardie je tzv. Torsade de pointes, kdy amplitudy vln postupně rostou a klesají. Torsade de pointes je spojen s prodlouženým QT intervalem.

 

Komorova tachykardie na EKG

Monomorfní komorová tachykardie

 

 

Komorova tachykardie Torsade de Pointes na EKG

Zde vidíme polymorfní komorovou tachykardii s měnícími se

amplitudami vln (červeně) charakteru Torsade de Pointes.

 

 

Klinicky by měl náhodný nález bezpříznakové tachykardie zhodnotit kardiolog. Ten rozhodne o klinické významnosti a eventuálně doporučí podávání antiarytmik či přímo indikuje implantaci ICD. V akutním stavu při ztrátě vědomí se zahajuje klasická resuscitace, přičemž se provádí kardioverze elektrickým výbojem.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů