Skip to main content
 


Karcinom

Karcinom (carcinoma) je označení pro maligní nádorové onemocnění, které vychází z epitelové tkáně. Speciálním podtypem je např. adenokarcinom, což je karcinom vznikající ze žlázového epitelu, a spinocelulární karcinom, který vzniká z dlaždicobuněčného epitelu. Karcinom je velice obecný termín, který nic neříká o bližším původu nebo nebezpečnosti daného tumoru. Kromě toho si musíme uvědomit, že jde o termín histologický, tj. vyžaduje získání vzorku nádorové tkáně a jeho mikroskopické vyšetření.
 

U výrazu karcinom se poměrně často užívá termín karcinom in situ (carcinoma in situ) neboli „karcinom na místě“. Jde o zastaralejší pojem, který se uplatňuje u těch karcinomů, které jsou lokalizovány v místě svého vzniku a neprorůstají do okolí. Při úplném odstranění takového karcinomu in situ je velmi vysoká naděje na naprosté uzdravení.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů