Skip to main content
 


Kanyla

Kanyla je typ zdravotnického náčiní, který má podobu trubice určené k zasouvání do dutých orgánů a tkání. Nejčastěji jde o tenké plastové trubičky, které se zasouvají do žil a umožňují aplikaci léků, tekuté nitrožilní výživy, nebo odběry žilní krve. V tomto případě rozlišujeme periferní kanyly zasouvané do povrchových žil a centrální kanyly určené k zasouvání do větších a hlouběji uložených žil. Kromě žilních kanyl se hovoří o tracheostomických kanylách, což jsou speciální duté trubice zasouvané do krčního otvoru po tracheostomii.
 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů