Skip to main content
 


Junkční rytmus

Junkční rytmus je specifický podtyp srdečního rytmu, který vzniká v převodním systému srdečním v oblasti AV uzlu, nebo v horní části Hisova svazku. Rytmus obvykle vzniká tehdy, pokud je narušena tvorba vzruchů v srdečních síních, nebo jejich přenos ze síní na AV uzel. Více najdete v textu o EKG křivce u junkčního rytmu.
 
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů