Skip to main content
 Japonská encefalitida

Japonská encefalitida je infekční zánět mozku, který se vyskytuje v jihovýchodní Asii a zejména v Japonsku. Proběhlé onemocnění může způsobit trvalé komplikace, a proto je vhodné o něm něco vědět.
 
Příčiny
Japonská encefalitida je způsobena virem, který se přenáší bodnutím některých druhů komárů. Vyšší riziko nákazy je v místě stojatých vodních ploch, rýžových polí a bažin, kde se komáři množí. Rezervoárem viru je řada zvířat včetně prasat, z nichž komáři sají nakaženou krev.
 
 
Projevy
Japonská encefalitida se začne projevovat za 7-14 dnů po nákaze. U řady lidí jde sice jen o zvýšenou teplotu a celkovou nevůli, ale u některých nešťastníků se objeví poměrně dramatické neurologické příznaky s vysokými horečkami (nad 39°C), silnou bolestí hlavy, ztuhnutím šíje, zmateností a poruchami řeči. Bývá přítomno i ochrnutí různých svalových skupin,
 
 
Diagnostika
Diagnóza je pravděpodobná u člověka s výše zmíněnými příznaky, který se nachází v oblasti s popisovaným výskytem japonské encefalitidy, nebo se z této oblasti vrátil. Diagnózu lze potvrdit sérologicky vyšetřením krve s nálezem protilátek proti viru.
 
 
Prevence
V oblastech s popisovaným výskytem nákazy je vhodné se chránit pomocí repelentů, nicméně účinnější formou prevence je očkování.
 
 
Léčba
Účinná léčba bohužel není možná, jak je tomu i u většiny ostatních virových chorob, proto je v akutní fázi terapie symptomatická (monitorace stavu, antipyretika k tlumení horečky, kyslík, výživa). Jsou-li po uplynutí infekce přítomny poruchy hybnosti, je nutná dlouhodobá intenzivní rehabilitace, ale víc se toho pro postižené dělat nedá.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů