Skip to main content
 


Interna 53

53. Hyperurikémie a dna

 

Dna je zánětlivé revmatologické onemocnění, které je spojeno se zvýšenou koncentrací kyseliny močové v krvi (hyperurikémie).

 

Příčiny

Kyselina močová vzniká v našem organizmu při metabolizmu purinů díky účinku enzymu xanthinoxidáza. Při nadměrném přísunu purinů v potravě, při zvýšené tvorbě kyseliny močové v organizmu (např. nádorová onemocnění), nebo při její snížené exkreci ledvinami (snížená glomerulární filtrace) se krystalky kyseliny (uráty) ukládají v kloubech, což může vést k bolestivým zánětům. Vyšší hladina urátů se vyskytuje u mužů a hladiny se obvykle zvyšují s narůstajícím věkem.

 

Vysoká koncentrace purinů je v mase, vnitřnostech a luštěninách. Z potravy mají navíc nepříznivý efekt potraviny narušující vylučování kyseliny močové ledvinami (alkohol).

 

Projevy

Nejběžnější je výskyt asymptomatické hyperurikémie, pouze u relativně malého procenta postižených se objeví akutní dnavý záchvat. Při záchvatu může být postižen prakticky jakýkoliv kloub (i více kloubů najednou), ale nejčastěji jde o metatarzofalangeální kloub palce u nohy. Záchvat kromě bolesti zahrnuje zvýšení teploty a zarudnutí postiženého kloubu.

 

Při chronicky neřešené hyperurikémii se mohou začít krystalky kyseliny močové ukládat i do měkkých tkání v okolí kloubu, což označujeme jako dnavé tofy (chronická tofózní dna). Ty mohou být viditelné jako tvrdé bělavé krystaly prominující až na kůži, při jejich narůstání může dojít k výrazné deformaci postižených kloubů.

 

Hypeurikémie může způsobit i poškození ledvin v důsledku rozvoje urátové nefropatie při ukládání krystalků kyseliny v ledvinné tkáni.

 

Diagnostika

Pro diagnozu je důležitá anamnéza se zaměřením na charakter obtíží, z fyzikálního vyšetření se soustřeďujeme především na postižení kloubu a jeho doprovodné příznaky (otok, zarudnutí, bolest). Velice důležitý je náběr krve s vyšetřením hladiny kyseliny močové.

 

Normální koncentrace kyseliny močové u žen: 120-340 umol/l

Normální koncentrace kyseliny močové u mužů: 120-420 umol/l

 

Při nově zjištěné výraznější hyperurikémii je vhodné znát i základní renální parametry (urea, krea).

 

Léčba

Doporučuje se léčit pacienty s asymptomatickou hyperurikémií nad 540 umol/l, protože mají relativně vysoké riziko vzniku záchvatů. Základem terapie je kromě diety alopurinol, což je sloučenina tlumící funkci enzymu xanthioxidázy. Běžná dávka se pohybuje mezi 100-300 mg denně, ale může být teoreticky navýšena na 900 mg denně. Alternativou je sloučenina febuxostat (Adenuric).

 

V případě akutního dnavého záchvatu se podávají nesteroidní antirevmatika (ideálně indometacin) až do jeho zmírnění. Alternativou jsou glukokortikoidy, nebo kolchicin. Po zklidnění akutního zánětu se opět nasazuje alopurinol (případně febuxostat).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů