Skip to main content
 


Interna 45

45. Ženský a mužský hypogonadismus

 

Hypogonadismus znamená nedostatečnou funkci pohlavních žláz (ovaria, varlata), která vedou k nedostatečné tvorbě pohlavních hormonů a k infertilitě. Příčiny mohou být vrozené, nebo získané, primární (periferní) nebo sekundární (centrální).

 

Primární hypogonadismus

Je vyvolán poruchou vlastní pohlavní žlázy při zachovaném hormonálním řízení z CNS. Příkladem jsou některé vrozené chromozomální aberace (Klinefelterův a Turnerův syndrom), ze získaných poruch jde o narušení funkce varlat při varikokéle, prodělání orchitidy u příušnic a stavy po odstranění pohlavních žláz (ovarektomie, orchidektomie). V krvi jsou přítomny zvýšené hladiny FSH a LH.

 

Sekundární hypogonadismus

Je způsoben poruchou v ose hypothalamus-hypofýza, jejímž důsledkem je porucha sekrece FSH a LH. Kromě vrozených poruch (např. chromozomální vady – Prader-Willyho syndrom, dále pak např. Kallmannův syndrom – hypogonadismus + anosmie) může jít o následky traumatu, ischemie, nebo poškození této části CNS růstem tumoru.

 

Projevy: V zásadě záleží na tom, zda je hypogonadismu vrozený, nebo získaný. U vrozeného hypogonadismu (případně získaného před pubertou) se nevytváří sekundární pohlavní znaky (ochlupení, růst prsů u žen, zhrubnutí hlasu u mužů) a u mužů se rozvíjí eunuchoidní rysy. E-li hypogonadismus součástí komplexnějšího syndromu, bývají přítomny i jeho další doprovodné příznaky.

 

U hypogonadismu vzniklého po pubertě dochází u žen k vymizení menstruace a k infertilitě, u mužů se objevuje impotence, gynekomastie a taktéž infertilita. Nedostatek pohlavních hormonů vede k sklonu k obezitě, poruše metabolizmu lipidů a k rozvoji osteoporózy.

 

 

Diagnostika: Podezření lze získat z klinických obtíží dotyčného, v krevních náběrech se obvykle doporučuje odběr hladiny prolaktinu a při podezření na onemocnění hypothalamo-hypofyzární osy je nutné provést CT nebo MR dané oblasti. U mužů se určuje hladina testosteronu a provádí se vyšetření spermiogramu, u obou pohlaví se dále vyšetřují hladiny FSH a LH.

 

Jedinci s hypogonadismem samozřejmě primárně nepatří do péče praktického lékaře, ale při podezření na tyto poruchy musí být odeslání na endokrinologické vyšetření. Stran celkového přístupu je musíme brát jako rizikové jedince stran poruchy metabolizmu tuků, obezity a rozvoje osteoporózy (zhodnocení KV rizika, eventuálně terapie statiny, denzitometrie).

 

Terapie: Základem léčby hypogonadismu je substituční hormonální terapie.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů