Skip to main content
 


Interna 41

41. Nemoci štítné žlázy v graviditě

 

 

V těhotenství se fyziologicky zvyšuje spotřeba jodu i hormonů ŠŽ. U poruch funkce štítné žlázy může být důsledkem nedostatek hormonů a narušení vývoje plodu. Nedostatek jodu většinou nehrozí díky jodizaci soli a častým užíváním doplňků stravy obsahujících jód (jodid) těhotnými.Thyreopatie se objevují u relativně významného procenta těhotných žen. Mohou způsobit těhotenské komplikace, jinak jsou však relativně asymptomatické a jejich diagnóza je primárně laboratorní.

 

Norma TSH v těhotenství:

1. trimestr – TSH 0,1-2,5 mIU/l

2. trimestr - TSH 0,2-3,0 mIU/l

3. trimestr - TSH 0,3-3,0 mIU/l

 

Ženu s již známou thyreopatií by v těhotenství měl sledovat endokrinolog. Má-li hypotyreózu na substituci, je vhodné zvýšit dávku tyroxinu o 30-50% a dále ji za kontrol TSH upravovat, aby TSH bylo pod 2,5. Stejně tak ženu s nově zjištěnou thyreopatií v těhotenství by měl vyšetřit a sledovat endokrinolog.

 

Screening thyreopatií u těhotných v ČR zatím nefunguje, doporučit však lze odběr TSH a anti-TPO na začátku těhotenství, zejména u žen s alespoň 1 rizikovým faktorem: thyreopatie v OA nebo RA, věk nad 30 let, příznaky thyreopatie, autoimunitní onemocnění v OA, potraty nebo předčasné porody v OA, stav po ozáření krku a-nebo hlavy. Chybou samozřejmě není vyšetřit každou těhotnou ženu.

 

Hypotyreóza

Nejčastější poruchou v těhotenství je autoimunitní Hashimotova thyreoiditida se vznikem anti-TPO protilátek. Základem vyšetření je TSH a anti-TPO v časné fázi těhotenství. Neléčená hypotyreoza zvyšuje riziko komplikací během těhotenství (předčasný porod, abrupce placenty, potraty, preeklampsie) a vzniku psychomotorických poruch u dítěte. Při zvýšení TSH se doporučuje zahájit substituci tyroxinem (1,5-2 ug/kg), při izolované elevaci anti-TPO se postupuje individuálně. Cílová hodnota TSH je pod 2,5 mIU/l. Jako doplněk je vhodná substituce 100-200 ug jodidu denně.


U žen s nově zahájenou léčbou i u žen již léčených kontrolujeme TSH v séru v 5.–6., 10., 14., 20. a 30. týdnu gravidity. Další kontrola je po šestinedělí a pak každé 3 měsíce první rok a každých 6 měsíců druhý rok po porodu.

 

 

Hypertyreóza

Hypertyreóza je v těhotenství vzácná a subklinickou hypertyreózu není třeba léčit. Suprese TSH je v těhotenství běžná (vliv hCG), při klinických příznacích hypertyreózy a abnormálně nízké hladině TSH je vhodné vyšetřit TRAK protilátky. Primárním lékem hypertyreózy v 1. trimestru je propylthiouracil (Propycil), v 2. trimestru je ideální thiamazol (Tyrozol). Nutné je pravidelně kontrolovat JT a KO a provést kontrolu při známkách infekce. Při nulové reakci na farmakologickou léčbu lze zvážit operaci ŠŽ a následnou substituci tyroxinem.

 

 

Poporodní tyreoiditida

Poporodní thyreoiditida je častá, vyšší četnost je u žen s pozitivními anti-TPO v těhotenství a u žen s diabetem 1. typu. U těchto žen se doporučuje kontrola TSH za 3 a 6 měsíců po porodu. V první fázi se rozvíjí hypertyreóza (cca 3 měsíce po porodu) následovaná hypotyreózou (cca 6 měsíců po porodu). Hypotyreóza se může spontánně upravit, nebo trvá pod obrazem klasické Hashimotovy thyreoiditidy.

 

 

Uzly ŠŽ

Podobně jako u zbytku populace je ideální vyšetřovací metodou UZ, při nejistotě je indikována FNAB.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů