Skip to main content
 


Interna 21

21. Dyspeptický syndrom horního typu – nausea a zvracení, pyróza,

říhání, škytavka, dysfagie, foetor ex ore, pálení jazyka

 

Zmíněné dyspeptické obtíže můžeme zahrnout do pojmu horní dyspepsie, jde o příznaky, které mohou souviset s onemocněním jícnu, žaludku a horní části tenkého střeva. Obecně řečeno jsou tyto potíže často funkční, ale mohou mít i o organickou etiologii.

 

Nausea a zvracení

Jde o obranné reakce, které mají za úkol odstranit potenciálně toxické látky z horního GIT. Důležité je centrum pro zvracení v CNS, které přijímá chemické podněty z krve, a které reaguje i na distenzi trávicího traktu. Vliv na toto centrum mají i podněty vedené z vnitřního ucha. Z nejčastějších příčin nauzey a zvracení lze jmenovat akutní infekční gastroenteritidy, intoxikace (zejména alkohol), těhotenství a kinetózy. Vzácněji může jít o překážky v GIT, onemocnění CNS (tumory, záněty), onemocnění vestibulárního aparátu (Meniérova choroba), metabolické příčiny (uremie, diabetes) a další (glaukomové záchvaty).

 

Pyróza

Pyróza (pálení žáhy) je subjektivní příznak pálení a tlaku v oblasti jícnu, který se typicky objevuje v rámci refluxní choroby. Může imitovat infarkt myokardu a může být doprovázena dalšími příznaky, jako je dysfagie a odynofagie. Vyšetřením volby je gastroskopie. Z terapie kromě režimových opatření obvykle výborně zabírají PPI prokinetika.

 

Říhání

Říhání je nepříjemný příznak, který velmi často souvisí s hltáním a polykáním vzduchu (aerofagie).

 

Škytavka

Škytavka je většinou krátkodobý problém, jde o rychlé stahy bránice vyvolané drážděním n. Phrenicus, které typicky vzniká při rychlé dilataci dolního jícnu a žaludku. Při trvající škytavce by měly být vyloučeny nejen onemocnění horního GIT, ale i jiná etiologie dráždění phrenicu (onemocnění mediastina a CNS včetně tumorů).

 

Dysfagie

Opět jde o velmi širokou otázku, rozlišit ji můžeme na horní (orofaryngeální) a dolní (jícnovou). Horní nejčastěji souvisí s neurologickými onemocněními (CMP, roztroušená skleróza apod.), dolní s funkčními a organickými onemocněními jícnu (esofagitidy, striktury, tumory, achalasie a jiné funkční poruchy).

 

Foetor ex ore

Zápach z úst bývá obvykle známkou špatné hygieny a kariezního chrupu, může však souviset s poruchou vyprazdňování horního GIT, intoxikacemi (alkohol), jaterním selháním (foetor hepaticus), selháním ledvin (zápach dusíkatých zplodin) a diabetické ketoacidózy (aceton).

 

Pálení jazyka

Kromě poranění jazyka (typické termické horkou potravou a tekutinami) se vyskytuje u glossitid infekčních i neinfekčních. Z infekčních jsou poměrně časté kvasinkové infekce, z neinfekčních je důležitá glossitida při deficitu vitaminu B12. Tento příznak může být samozřejmě i součástí psychické nadstavby.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů