Skip to main content
 


Interna 20

20. Pacient s alergickým onemocněním v ordinaci VPL

 

Alergické reakce spadají do skupiny imunopatologických onemocnění (imunodeficity, autoimunitní nemoci, alergické reakce). Znamená nepřiměřenou reakci imunitního systému na běžné podněty, která může mít i fatální následky. Sklon k alergickým reakcím označujeme jako atopii. Nejčastěji se setkáváme s alergickými reakcemi I. typu (IgE mediovaný), méně často s typem II. (cytotoxický), III. (imunokomplexový) a IV. (T-lymfocytární – kontaktní dermatitida).

 

Alergie I. typu je vyvolána kontaktem IgE s alergenem, na který je imunitní systém senzibilizován. Reakce vede k uvolnění prozánětlivých působků (zejm. histamin) a ke vzniku eosinofilního zánětu.

 

Časté klinické jednotky

U daného pacienta se může vyskytovat pouze jedna, nebo jejich kombinace.

 

Alergická rýma

Jde o častou formu alergie s rychlým začátkem i koncem, může být sezónní i celoroční. Při delším kontaktu s alergenem sliznice zbytňuje a ucpává nosní průduchy. Rýma je často spojena s astmatem. Pacient s diagnostikovanou alergickou rýmou by měl být vyšetřen na přítomnost astmatu. Základem terapie jsou perorální a intranasální antihistaminika, intranasální steroidy a solné roztoky. Při zjištění konkrétního alergenu lze vyzkoušet specifickou alergenovou imunoterapii (SAIT).

 

Astma bronchiale

Je spojeno s hyperreaktivitou dýchacích cest, hypersekrecí hlenu a projevy obstrukce. Projevovat se může epizodami záchvatů dušnosti, nebo chronickým kašlem a recidivujícími bronchitidami. Každý pacient s nově diagnostikovaným astmatem má být vyšetřen alergologem a má být vybaven bronchodilatačním lékem.

 

Oční alergie

Existuje více typů a forem alergie, nejčastější je alergická konjunktivitida, základem terapie jsou orální antihistaminika.

 

Potravinové alergie

Mohou i nemusí být IgE-mediované. Vyvolávajícími alergeny u dětí jsou nejčastěji bílkoviny kravského mléka, vejce, pšeničná mouka a sója. U dospělých jde o ořechy, ryby, ovoce, mořské plody a semena. Projevy jsou nejčastěji dyspeptické, ale mohou být i kožní, oční, astmatické a objevit se může i anafylaktický šok. Pro diagnózu je důležitá anamnéza a eliminační a expoziční testy. Terapií je vysazení dané potraviny a užití antialergických léků při vzniku alergie.

 

Kožní alergie

Má více forem, běžné jsou ekzémy a kopřivka. Kopřivka je akutní, v kůži vznikají svědivé pupeny nasáklé tekutinou, otok může být difuzní a pak se označuje jako angioedém. Atopický ekzém bývá chronický, jeho charakter se mění během života a v dospívání často mizí. Méně často vzniká kontaktní dermatitida, je typická pro profesionální expozici a je podmíněna IV. typem alergické reakce. Kožní formy alergické reakce většinou diagnostikuje a sleduje dermatolog.

 

Lékové alergie

Anamnesticky se u pacientů vyskytují poměrně často, v řadě případů však jde o záměnu alergii za intoleranci, nebo jiný nežádoucí účinek. Závažné mohou být alergie na jodovou kontrastní látku. Podezření na alergii lze diagnostikovat v alergologické ambulanci, potenciálním alergenům se vyhýbáme, nebo pacienta premedikujeme (prednison před CT s kontrastem u alergického pacienta).

 

Anafylaxe

Pacient musí být uložen do polohy s nohama nahoře, případně do polosedu při dušnosti. Lékem první volby je adrenalin, ideální aplikací je i.m. injekce v dávce 0,1-0,5mg/10kg 0,1-0,5ml/10kg neředěného adrenalinu z ampule (alternativou je 1 dávka EpiPenu). Dále se podávají kortikosteroidy, v případě nouze lze podat i perorální antihistaminika. Při dušnosti jsou indikována beta-2-mimetika (salbutamol) a kyslík. Je nutné co nejdříve zajistit periferní žílu a pacienta parenterálně hydratovat.

 

Pohotovostní balíček

Antihistaminikum + kortikosteroid (Prednison) + EpiPen (0,15 ml – 150ug pro děti, 0,30ml – 300ug pro dospělé)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů