Skip to main content
 


Interna 15

15. Syndrom spánkové apnoe

 

Syndrom spánkové apnoe je častá porucha dýchání během spánku, která může způsobovat závažné kardiovaskulární komplikace.

 

Příčiny

Syndrom je častější u mužů. Významným rizikovým faktorem je obezita, krátký krk, kouření a konzumace alkoholu, či benzodiazepinů (a jiných tlumivých léků) před spaním. V inspiriu dochází ke snížení tonu svaloviny dýchacích cest, ke snížení jejich průsvitu a tím k rozvoji obstrukce. Kromě častější obstrukční spánkové apnoe existuje i spánková apnoe centrální, při které je narušeno dechové centrum CNS.

 

 

Projevy

Základním projevem syndromu spánkové apnoe je chrápání, které vzniká při rozkmitání tkání nosohltanu vlivem procházejícího vzduchu. Vlivem obstrukce se objevují apnoické pauzy, které jsou doprovázeny narušením spánku a částečným probuzením. Po probuzení začíná postižený dýchat, velmi rychle opět usíná a cyklus se opakuje. Důsledkem je denní únava a pocit nedostatečného vyspání. Opakované apnoe způsobují aktivaci sympatoadrenergního systému s rozvojem hypertenze a z dlouhodobého hlediska se zvýšením rizika cévní mozkové příhody a kardiovaskulárních komplikací. Včasná diagnóza a léčba riziko komplikací výrazně snižují.

 

 

Diagnostika

Diagnóza je pravděpodobná z anamnézy u rizikového pacienta. Při podezření je nutné ORL vyšetření a objednání pacienta do spánkové laboratoře. Vyšetření zahrnuje monitoraci kvality spánku, počtu apnoických pauz a saturace kyslíku.

 

 

Terapie

Základem terapie je používání přístroje zajišťujícího přetlak v dýchacích cestách (CPAP), který brání uzávěru dýchacích cest. Podpůrná terapie zahrnuje redukci hmotnosti, zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů, či tlumivých léků před spaním. Je-li přítomna výrazná patologie ORL oblasti (hypertrofie tonsil, prodloužené měkké patro), může být indikován operační zákrok (plastika měkkého patra, tonsilektomie, uvuloplastika apod.).

 

 

Posudková problematika

Těžké formy syndromu mohou být bez terapie invalidizující pro zaměstnání vyžadující zvýšené soustředění. Včasně zaléčený syndrom bez komplikací postiženého v práci neomezuje s výjimkou směnného režimu (noční směny by narušily spánkový režim).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů