Skip to main content
 


Gliom

Gliom je označení pro nádor vznikající z buněk neuroglie. Gliomy se vyskytují především v CNS (v mozku i míše) mohou být benigní i maligní. Mezi základní gliomy řadíme astrocytomy, ependymomy a oligodenrogliomy. O jednotlivých typech těchto tumorů, příznacích, diagnostice a léčbě si můžete přečíst v rozsáhlejším textu věnovaném mozkovým nádorům.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů