Skip to main content
 


Flutter síní - EKG

Flutter síní je porucha rytmu obvykle spojená s tachykardií, při které nacházíme pilovité flutterové vlnky, které jsou typicky dobře patrné ve svodech II, III, aVF. Komplexy QRS jsou štíhlé.

 

Flutter sini na EKG

Flutter síní - nepravidelná tachykardie se štíhlými QRS a flutterovými

vlnkami nejlépe viditelnými ve II, III, aVF (červeně) (Zdroj)

 

 

Klinicky u flutteru síní volíme podobný postup jako při fibrilaci síní. Flutter je relativně citlivý vůči elektrické kardioverzi. 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů