Skip to main content
 Fibromuskulární dysplázie

Fibromuskulární dysplázie je vrozené geneticky podmíněné onemocnění, které vede k postižení cévních stěn a může vyvolat jejich zúžení. To pak způsobuje zhoršený průtok krve cévami a další komplikace dané typem zúžené cévy.

 

Příčiny: Nemoc je vrozená a geneticky daná. Nemocný člověk má 50% šanci, že jeho dítě bude fibromuskulární dysplázií trpět také.

 

 

Projevy: Nemoc se většinou začne projevovat v dospívání, nebo až v dospělosti. Podstatou je rozšiřování cévních stěn vlivem vazivovatění. Zesílená stěna pak utlačuje dutinu cévy a zužuje jí. Nejčastěji jsou zúžením postiženy ledvinné tepny, o něco méně často i krční tepny. To může vyvolat zvýšení krevního tlaku, selhávání ledvin, motání hlavy, kolapsy a někdy i ischemickou mozkovou příhodu. Mnohem vzácněji mohou být zúženy i tepny dalších břišních orgánů a končetinové tepny.

 

 

Diagnostika: Zúžení tepen prokáže angiografie, což je zobrazení průtoku krve cévami pomocí kontrastní látky. Protékající látka ukáže na obrazovce vnitřek cév i s eventuálními překážkami a zúženími.

 

 

Léčba: Základem léčby je provedení angioplastiky. To znamená, že se cévou k místu zúžení zavede tenká hadička s vyfouknutým balónkem. Balónek se zasune do místa zúžení, nafoukne a tím zúžené místo rozšíří. Angioplastika pak může být následována implantací stentu, což je trubicovitý útvar, který pomáhá udržet tepnu rozšířenou.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů