Skip to main content

EKG z praxe 8


AV blok na EKG

 

85letý pacient dosud neléčený byl přijat pro kolapsový stav. Na EKG tento nález (k dispozici mám záznam svodů V1-V6). Je zde patrná bradykardie. Zcela jistě jde o AV blok, nejsem si jen 100% jistý, zda se jedná o AV blok II. stupně Wenckebach nebo AV blok III.stupně. Pokusil jsem se vyznačit čárkami vlny P ve svodě V4. Zdá se, že jsou stejně daleko od sebe, a zcela nezávisle na komplexech QRS, což by svědčilo spíše pro AV III. stupně, záznam je však příliš krátký. Pacient naneštěstí trpěl noční zmateností, a proto nemohl být vybaven trvalým EKG telemetrem. Kromě vlastního určení typu arytmie bude u tohoto pacienta nutné zhodnotit možnost eventuální kardiostimulace s přihlédnutím k jeho celkovému stavu.

 

(Pozn: Vzhledem k těžké zmatenosti a nespolupráci nebyla nakonec kardiostimulace indikována. Přesný typ arytmie nebyl dále určován, protože výsledek by neměl žádnou faktickou výstupní hodnotu.)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů