Skip to main content

EKG z praxe 32

Plicni embolie na EKG

 

EKG natočené u cca 50letého pacienta po náhlém kolapsovém stavu na chirurgickém oddělení, kde hospitalizován pro operaci hnisavého zánětu na horní končetině. Kolaps nebyl spojený s výraznou bolestí na hrudi, po probrání se si pacient stěžuje na nemožnost dodechnout, má mramorovanou kůži na dolních končetinách. Na EKG je výše uvedený obraz. Jde o sinusový rytmus s četnými komorovými extrasystolami (na úplně dolním delším záznamu jich vidíme 7), dále je přítomna lehká tachykardie, deprese ST úseku ve V5 a V6 a charakteristický obraz S1Q3T3. Anamnéza, klinický stav a EKG nález jsou velmi suspektní pro závažnou plicní embolii spojenou se zvýšenou zátěží srdce. Pacientovi podán bolus heparinu a akutně provedena CT-angiografie plic, která prokazuje masivní plicní embolii. Další péče zajištěna cestou interní JIP.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů