Skip to main content
 


EKG z praxe 32

Plicni embolie na EKG

 

EKG natočené u cca 50letého pacienta po náhlém kolapsovém stavu na chirurgickém oddělení, kde hospitalizován pro operaci hnisavého zánětu na horní končetině. Kolaps nebyl spojený s výraznou bolestí na hrudi, po probrání se si pacient stěžuje na nemožnost dodechnout, má mramorovanou kůži na dolních končetinách. Na EKG je výše uvedený obraz. Jde o sinusový rytmus s četnými komorovými extrasystolami (na úplně dolním delším záznamu jich vidíme 7), dále je přítomna lehká tachykardie, deprese ST úseku ve V5 a V6 a charakteristický obraz S1Q3T3. Anamnéza, klinický stav a EKG nález jsou velmi suspektní pro závažnou plicní embolii spojenou se zvýšenou zátěží srdce. Pacientovi podán bolus heparinu a akutně provedena CT-angiografie plic, která prokazuje masivní plicní embolii. Další péče zajištěna cestou interní JIP.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů