Skip to main content

EKG z praxe 30

Akutni infarkt predni steny myokardu na EKG

 

EKG u 63letého muže, který do mé ambulance přiveden synem. Je to kardiak, v minulosti měl STEMI. Před hodinou tlaková bolest na hrudi, brněly ho obě ruce, vzal si nitroglycerin, pak se mu ulevilo. Nyní je bez bolesti, dýchá se dobře. EKG přístroj sice hlásí "Normal sinus rytmus", my si ovšem povšimneme svodů V2-V5, kde hrotnaté T vlny a před nimi naznačen elevace ST (nejvíce patrné ve V3). Chybí ovšem zcela jasné Pardeeho vlny a kontralaterální deprese St úseku. Z toho důvodu konzultuji EKG se starším lékařem - vzhledem k nálezu a klinice doporučeno odeslat do kardiocentra k urgentní koronarografii jako podezření na možná STEMI infarkt přední stěny. Při SKG zjištěn vážný nález - subtotální stenóza RIA, řešeno stentem, pacient zachráněn.

 

Poučení z tohoto EKG je to, že nález na křivce musí být hodnocen s opatrností, nesmí se slepě věřit popisu přístroje (ačkoliv je často vhodné k němu přihlédnout) a vždy musíme hodnotit anamnézu a kliniku pacienta.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů