Skip to main content

EKG z praxe 23


Trifascikularni blok na EKG

 

Pacient ročník 1934 s kardiální insuficiencí a aortální stenozou indikovaný ke kardiochirurgickému zákroku má na EKG tento nález. PQ interval je cca 220-240ms (tj. AV blok I.stupně), dále je přítomen LAH a vidíme i RBBB. Jedná se tedy o trifascikulární blok. Zaléčeno srdeční selhávání, kontrolní EKG byla bez vývoje, pacient po zaléčení bez obtíží, propuštěn a připravován na zákrok na vyšším pracovišti.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů