Skip to main content

EKG z praxe 21


Akutni infarkt predni steny myokardu na EKG

 

Cca 75letá pacientka hypertonička, jinak neléčená, byla přivezena RZP na ambulanci pro bolest na hrudi vystřelujícíc do LHK. V RZP natočeno EKG, kde nebyly akutní ischemické změny, a odesláno do spádového kardiocentra, doporučen převoz na spádovou interní ambulanci, tj. k nám. Zde jsem nechal natočit nové EKG, kde vidíme LAH a RBBB (tedy bifascikulární blok). Kromě něj si ovšem povšimněme lehké elevace ST ve V3 až V6 se zrcadlovou depresí ST ve II, III, aVF. Stav hodnocen jako rozvíjející se STEMI přední stěny a pacientka odeslána do kardiocentra k provedení SKG (na SKG těžký nález na koronárních tepnách, řešeno dvěma stenty, pacientka po zákroku ve stabilizovaném stavu).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů