Skip to main content

EKG z praxe 12


Plicni embolie na EKG

 

EKG obézní pacientky stáří cca 60 let, poslední roky se zadýchává při chůzi asi po 100 metrech, poslední 2 dny však dušnost už po několika metrech chůze. Klidově bez dušnosti, při řeči se však zadýchává, přivezena RZP na ambulanci. Bolesti na hrudi neguje, kašel nemá, nohy neotékají. Poslechově dýchání čisté, na RTG plic dilatace srdce bez městnání. Vzhledem k výše uvedené anamnéze, základnímu vyšetření a negativitám T vln v hrudních svodech je velmi pravděpodobnou diagnózou plicní embolie. D-dimery výrazně zvýšené, troponin elevovaný cca na trojnásobek normy, proBNP výrazně zvýšené. CT-angio k verifikaci embolie nemožno provést pro přístrojovou poruchu, pacientka uložena na JIP, zaléčena konzervativně, stav stabilizován. Při následně provedeném UZ žil DKK nalezena hluboká žilní trombóza.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů