Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

Delirantní stavy jsou u starých lidí na interních oddělení velmi časté, zejména v nočních hodinách.

 

1. MelperonMelperon (např. Buronil) je účinné antipsychotikum, které se podává v tabletové formě. Je proto vhodné je rozepsat ještě během dne u pacienta, u nějž v noci delirantní záchvat očekáváme. Obvyklá dávka je Buronil 25mg 0-0-1-1, u pacientů s vyšší hmotností třeba i Buronil 25mg 0-0-1-2

 

2. Hypnotikum – Hypnotikum je vhodné zkombinovat s melperonem, poměrně často předepisujeme Zolpidem (např. Hypnogen tbl 0-0-0-1)

 

3. Haloperidol – Podáváme spíše u akutních záchvatů, parenterálně, např. Haloperidol 5mg 1amp i.v. Účinek nastupuje opožděně, proto je vhodnější podat již v brzkých večerních hodinách při prvních známkách zmatenosti. Aplikaci je možné opakovat při nedostatečném účinku.

 

4. Tiaprid – Opět antipsychotikum, podáváme např: Tiapridal 200mg i.m. á 8 hod

 

5. Levomepromazin – Jedná se o výrazně tlumivé antipsychotikum, užíváme např. Tisercin 25mg 1mp i.m. nebo v infuzi Tisercin 25mg 1 amp do 250ml FR 1/1 i.v. / 1 hod

 

6. Apaurin – Apaurin je parenterální diazepam, účinkuje výrazně tlumivě a tlumí i dechové centrum, proto podáváme spíše až při neúčinnosti jiných metod. Dávkujeme např. takto:

Apaurin 10mg 1 amp i.v.

 

Předepsaná medikace u pacienta s očekávaným delirantním stavem vypadá např. takto:

 

Buronil 25mg 0-0-1-1

Hypnogen tbl 0-0-0-1

Haloperidol 5mg 1amp i.v. při neklidu, určí lékař

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů