Skip to main content

Chronická renální insuficience - postup

Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Režimová opatření – V dietě snížený příjem bílkovin, omezení fosfátů a při oligurii i omezený příjem tekutin. Vzhledem k riziku hyperkalémie je vhodné omezit u pokročilých forem i příjem kalia.

 

2. Léčba hypertenze – TK vhodné udržovat pod 130/80 a při proteinurii nad 1g dokonce pod 125/75, v medikaci ideální ACE-I (např. Tritace 2.5mg 1-0-0, či vyšší dávky dle TK), při výrazné proteinurii přidat Aliskiren (Rasilez 150mg 1-0-0). Léčba hypertenze je základem péče o pacienta s CHRI.

 

3. Korekce acidobazické rovnováhy – Pacienti s CHRI mají tendenci ke vzniku metabolické acidózy. Podáváme alkalizující látky jako je např. NaHCO3 (Vitar soda tbl 1-0-1).

 

4. Úprava metabolizmu kalcia – Bráníme renální osteodystrofii, tj.dodáváme vápník a vitamin D, na druhou stranu se snažíme o snížení fosfatémie.

Podáváme analoga vitaminu D – např. Alfakalcidol (Alpha D3 0.25ug 0-1-0) a sloučeniny obsahující Ca2+CaCO3 v dávce 1-3g denně (např. CaCO3 500mg 1-1-1)

 

5. Diuretika – Většinou používáme furosemid. Podáváme při otocích, oligurii a retenci tekutin. Nutno monitorovat renální parametry, které se mohou při užívání diuretik zvýšit. Obvyklá dávka je 40-500mg denně (tj. např. Furon 40mg 1-1/2-0).

 

6. Korekce anémie – Obvykle se vyskytuje anemie chronických chorob. Řeší se až po poklesu hemoglobinu pod cca 100g/l. Těžké anemie lze řešit krevními převody, jinak je možné podávání erytropoetinu.

 

7. Pravidelné sledování – Je nutno zajistit pravidelné kontroly v nefrologické ambulanci s ko krevními náběry a vyšetřením moči, v případě progrese stavu příprava k dialýze.

 

 

Medikace pacienta s pokročilou CHRI tedy může vypadat např. takto:

 

Furon 40mg 1-1-0

Tritace 2.5mg 1-0-0

Rasilez 150mg 1-0-0

CaCO3 500mg 2-2-2

Alpha D3 0.25ug 0-1-0

Vitar soda 1-0-1

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů